Eiropas Savienības Atbalsts

SIA “Zive” var lepoties ar trīs pabeigtiem Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem.

Līdz ar 2011. gada beigām SIA ZIVE ir pabeigusi darbu pie Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Pāreja uz alternatīviem enerģijas resursiem viesu namā “Zive”. Viesu nama apkures sistēmas pāreja uz alternatīviem enerģijas resursiem īstenota, ierīkojot siltumsūkni un malkas katlu.
Ir noslēgusies projekta “Dabas atpūtas parka “Zive” izveides un viesu mājas labiekārtošanas saimnieciskās darbības attīstībai” realizācija.
Projektus atbalsta: Eiropas Savienība, LR Zemkopības ministrija, Lauku Atbalsta dienests.

2012. gada nogalē ir noslēdzies Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta – “SIA “Zive” zivju inkubācijas ceha un tā infrastruktūras izbūve” īstenošana pasākuma “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” ietvaros.
Projektu atbalsta: Eiropas Savienība, Eiropas Zivsaimniecības fonds un Lauku Atbalsta dienests.

2014.gada pavasarī tika uzsākts vēl viens Eiropas Savienības līdzfinansējuma projekts “SIA “Zive” akvakultūras uzlabošana”, kura ietvaros tika modernizētas un atjaunotas esošās slūžas un ierīkots zivju filtrs.

Projektu atbalsta: Eiropas Savienība, Eiropas Zivsaimniecības fonds un Lauku Atbalsta dienests.